. .

Бидний тухай

mongolei

Райнберг ХХК нь Германы хууль зүйн болон зах зээлийн зөвлөгөө өгдөг компани бөгөөд Монголд Улсад бизнес эрхлэхэд шаардлагатай зах зээлийн болон хууль эрх зүйн орчны талаар мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлнэ.

Бид үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл бол Монгол Улсад хөрөнгө оруулахаар зэхэж буй гадаадын компаниудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэдэг.

Монголд амжилттай үйл ажиллагаа явуулахад хууль эрх зүй, зах зээл, стратеги төлөвлөлт зэрэг бизнесийн олон талт мэдээллээр харилцагчиддаа туслалцаа үзүүлнэ.

Бид Хууль эрх зүйн тодорхой асуудлаар Монголын шилдэг хуульчидтай хамтран ажилладаг.

Манай баг Монгол болон Германы хууль эрх зүйн зөвлөгөөг мэргэжлийн өндөр түвшинд өгч харилцагчийн хүсэлт, шаардлагыг  хангахын төлөө ажилладаг.

 

 

РАЙНБЕРГ ХХК

Хууль зүйн зөвлөгөө

таны үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд

 • Олон улсын болон Монголын бизнес эрхлэгчидтэй таныг холбох,
 • Нийтийн болон хувь хүнд чиглэсэн тодорхой асуудлуудыг шийдэх,
 • Бизнесийн яриа хэлэлцээр, гэрээ байгуулах замаар,
 • Уул уурхай болон бусад салбарт хөрөнгө оруулахад зөвлөгөө өгөх,
 • Татварын болон бусад шаардлагатай хуулиудын талаар зөвлөгөө тус тус өгнө.

 

 

РАЙНБЕРГ ХХК

Хууль зүйн зөвлөгөө

таньд

 

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БОЛОН ХУУЛЬ ЗҮЙН СТРАТЕГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Зах зээлийн судалгаа хийх.

Зах зээлийн байдалд сар улирлаар дүгнэлт, шинжилгээ хийх.

Хууль зүйн бүхий л туслалцааг мэргэшсэн, чадварлаг хуульчдийн багаар үзүүлнэ  Үүнд:

 • Гэрээ эрх, зүйн загвар
 • Хөрөнгө оруулалт, Хөдөлмөр эрхлэх, компанийн тухай хуулиуд
 • Худалдааны хууль болон үл хөдлөх хөрөнгийн хууль зүйн туслалцаа
 • Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах талаархи зөвлөгөө
 • Төсөл, тендерийн гэрээ

Зах зээлийн боломж, эрэлт хэрэгцээний талаар судалгаа хийж хэрэглэгчдийн хүсэл сонирхлын талаар мэдээлэл боловсруулах.

 

РАЙНБЕРГ ХХК

Хууль зүйн зөвлөгөө

 

Цогц үйлчилгээ

 • Оффисийн шийдэл
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
 • Шаардлагатай зөвшөөрөл, лиценз авахад дэмжлэг үзүүлэх
 • Компанийн удирдлага, захиргаа, хангалт үйлчилгээний талаар зөвлөгөө өгөх
 • Виз болон ажиллаж, амьдрах зөвшөөрөл авахад дэмжлэг үзүүлэх
 • Шаардлагатай бичиг баримтын орчуулга хийх